Najnowsze wydania

O nas

KOMUNAL Expert to magazyn specjalny, w którym przedstawiamy rozwiązania organizacyjne, technologiczne i transportowe, oferowane jednostkom i przedsiębiorstwom komunalnym, zajmującym się zbiórką, przetwarzaniem i utylizacją odpadów, jak również utrzymaniem dróg, terenów zielonych, obiektów użyteczności publicznej itp. w sektorze komunalnym i porządkowym.

 

Czasopismo wydawane jest w nakładzie 8 tys. egzemplarzy i trafia do profesjonalnych odbiorców sektora komunalnego: firm komunalnych, zajmujących się utrzymaniem obiektów oraz odbiorem i utylizacją odpadów, a także pracowników jednostek samorządowych, odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami i środowisko.

 

Magazyn wydawany jest dwa razy do roku i trafia w wysyłce pocztowej do wyselekcjonowanej grupy odbiorców z naszej własnej bazy danych: przedsiębiorstw branży komunalnej i firm świadczących serwis porządkowy oraz utrzymanie obiektów i terenów. Czasopismo otrzymują także kluczowi pracownicy gmin oraz jednostek samorządowych, odpowiedzialnych za sprawy komunalne i środowiskowe w gminach, odbiór, segregację i przeróbkę odpadów oraz bieżące utrzymanie dróg i obiektów infrastruktury komunalnej.

 

Czasopismo jest również dystrybuowane bezpłatnie podczas najważniejszych imprez branżowych, m.in. targów Pol-Eco-System, Intermasz, Autostrada-Polska, Infrastruktura i zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, a także dostępne jest również w bezpłatnej, pełnej wersji elektronicznej do czytania i pobrania na naszym portalu.