Najnowsze wydania

Otwarcie nowej hali PRONAR w Siemiatyczach

DSC 320230 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie

 

Uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej Pronar w Siemiatyczach i spotkanie noworoczne Zarządu Pronar z pracownikami, cieszyło się wielkim rozgłosem i frekwencją. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele rządu, władz samorządowych, duchowieństwo, Zarząd i pracownicy spółki oraz dziennikarze z całej Polski. W nowo wybudowanej, drugiej już hali produkcyjnej Fabryki Pronar w Siemiatyczach zebrało się ponad 2 tysiące osób.

 

DSC 5282 - Kopia 2sOsoby uczestniczące: prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, biskup Antoni Dydycz, biskup siemiatycki Jerzy (prowsławny Ordynariusz Wojska Polskiego), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Burmistrz Siemiatycz Piotr Sieniakowicz, Wójt Siemiatycz Edward Krasowski, wice starosta Siemiatycz Marek Bobel oraz dyrektorzy zakładów pracy, instytucji i służby mundurowe rejonu siemiatyckiego.

 

Oficjalna część rozpoczęła się od przemówienia Prezesa Rady Właścicieli spółki Pana Sergiusza Martyniuka. Prezes podkreślił jak istotna dla firmy była decyzja o rozbudowie fabryki w Siemiatyczach i jak pozytywnie wpłynie ona na całe przedsiębiorstwo i region. Zaznaczył, że firma wprowadza nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji maszyn komunalnych, recyklingowych, rolniczych.

Ponadto trzeba wspomnieć, że rozbudowa Siemiatycz, to nie jedyna inwestycja firmy w 2016 roku. Rozbudowie uległa także fabryka w Narewce, a także ukończono prace nad budową nowej fabryki w Hajnówce. Prezes zwrócił także uwagę jak istotna jest rola państwa w funkcjonowaniu tak dużych przedsiębiorstw oraz wspieranie i promowanie ich na rynkach zagranicznych. Prezes podsumował mijający 2016 rok oraz wyznaczył cele strategiczne na kolejny 2017, wielokrotnie akcentując, iż do sukcesu firmy potrzebna jest praca zespołowa, stąd duża troska o pracowników, ciągłe ich kształcenie i zapewnienie jak najlepszych warunków pracy. Podkreślił, iż Pronar poprzez swoje działania tj. m.in.: własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, 7 fabryk, nowoczesny park maszynowy, innowacyjne produkty, własne lądowisko staje się firmą pożądaną i „modną” na rynku, co za tym idzie produkuje lepiej i taniej niż konkurencja.

 

DSC 3142Po przemówieniu, Prezes Sergiusz Martyniuk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczyli złote, srebrne i brązowe Medale za długoletnią Służbę pracownikom, którzy wzorowo i sumienne wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej w służbie państwu. Na uroczystości zostały wręczone także odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, które wręczył Prezes, Minister Rolnictwa oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, natomiast Rada Właścicieli Pronaru wręczyła zasłużonym Złote Odznaki Pronaru.

Marszałek Jerzy Leszczyński pogratulował otwarcia hali, a co za tym idzie stworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie w siemiatyckiej fabryce pracuje 170 osób, a po rozbudowie zatrudnienie znajdzie kolejnych 200-250 osób.

 

 

Wręczenie odznaczeń, medali i przemówienia zakończyło oficjalną część spotkania, po której wszyscy pracownicy i zaproszeni goście mogli sobie wzajemnie złożyć noworoczne życzenia, a także spróbować przygotowanych na ten dzień specjałów firmowej stołówki.

DSC 5316 - Kopia - Kopiam

 


W Siemiatyczach dobiegła końca budowa nowej hali produkcyjnej Pronaru, gdzie na powierzchni 4,5 ha powstają najnowocześniejsze maszyny komunalne i recyclingowe.
Pronar, firma założona w 1988 r., dzięki ciężkiej pracy oraz przemyślanym decyzjom biznesowym w ciągu szeregu lat wyrosła na lidera w produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, komunalnych, recyklingowych, felg, osi i układów jezdnych. Obecnie posiada ponad 50% krajowego rynku i ciągle poszerza pole swoich działań o nowe zagraniczne rynki zbytu. Swoje produkty eksportuje do 60 krajów na całym świecie, w tym m.in. do Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Australii czy Rosji.

Firma podjęła w ostatnim roku kilka decyzji o dalszej rozbudowie swojej sieci fabryk. Obecnie ich liczba sięga siedmiu. Każda z nich wyposażona jest w najnowocześniejszą technologię, zwiększającą wydajność produkcji oraz jakość wytwarzanych maszyn. Jednocześnie ciągle podwyższane są standardy dotyczące warunków pracy. Obecnie zajęcie we wszystkich zakładach produkcyjnych Pronaru znajduje ok. 2 tys. osób, a w niedalekiej przyszłości planowany jest znaczny wzrost zatrudnienia. Liczby te sprawiają, że firma stała się liderem na lokalnym rynku pracy i w wymierny sposób przyczynia się do rozwoju regionu.

 

DSC 3226Oddział w Siemiatyczach (jeden z 7 fabryk Pronaru) rozpoczął produkcję już w lutym 2012 r. i był odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia komunalne. Oferta wykonywanych tu wyrobów jest różnorodna i naprawdę szeroka – liczy ponad 200 pozycji. Zaczyna się od prostych pługów, a kończy na nowoczesnych i skomplikowanych pod względem technologicznym maszynach do recyclingu, takich jak: mobilne rozdrabniacze wolnoobrotowe i przesiewacze bębnowe. Popyt okazał się jednak znacznie większy niż przewidywano i konieczna stała się dalsza rozbudowa siemiatyckiej fabryki. W grudniu poprzedniego roku rozpoczęto budowę nowej, drugiej hali. Większą część robót budowlanych wykonali pracownicy Pronaru, którzy byli odpowiedzialni m.in. za podłączenie sieci elektrycznej, doprowadzenie wody czy zadbanie o system ogrzewania. Ten fakt czyni firmę niemal samowystarczalną. Podjęte prace powiększą dotychczasową powierzchnię produkcyjną niemal dwukrotnie – o dodatkowe 21 tys. m2. Całkowita zaś przestrzeń jaką zajmie cała fabryka w Siemiatyczach wyniesie 49 tys. m2, gdzie wytwarzane są maszyny i komponenty do maszyn recyclingowych o masie do 60 ton. W nowej placówce sięgnięto po pionierskie rozwiązania technologiczne, które pozwalają na osiągnięcie niemożliwych nigdy wcześniej efektów. Dzięki, np. innowacyjnym wycinarkom laserowym można precyzyjnie wykonać detale do 25 mm grubości i maksymalnym formacie 2000x6000 mm, a zastosowanie nowoczesnych wypalarek plazmowych umożliwia wycinanie jakościowe blach aż do 70 mm. Nowością jest także wykorzystanie słupowysięgnika, który jest zautomatyzowanym stanowiskiem do spawania sit bębnowych dla przesiewaczy. Produkcja utrzymana jest na nowoczesnym, światowym poziomie.

 


A nie jest to jedyna inwestycja, którą firma zrealizowała w ostatnim czasie. W 2016 r. do użytku została poddana całkowicie nowa fabryka w Hajnówce, gdzie na obszarze ponad 18 tys. m2 hal fabrycznych wytwarzane będą komponenty układów jezdnych i przeniesienia napędu. Z pozostałych zamierzeń firmy należy wspomnieć o oddziale w Narewce, który został powiększony niemal dwukrotnie – z obecnych prawie 15 tys. do 27 tys. m2. Pozwoliło to usprawnić produkcję i zwiększyć liczbę wytwarzanych maszyn i tarcz do kół.
Łączna powierzchnia hal produkcyjnych siedmiu fabryk Pronaru po zakończeniu prowadzonych inwestycji wyniesie 210 tys. m2.


Z oddanej 30.12.2016 nowej inwestycji Pronaru cieszą się również mieszkańcy Siemiatycz, którzy widzą w niej szansę na zerwanie z pewną stagnacją panującą w mieście. Błyskawiczny rozwój firmy staje się impulsem do rozwoju gospodarczego całego regionu. Praca w Pronarze dla wielu mieszkańców może stać się alternatywą do emigracji za granicę. Do tej pory w oddziale w Siemiatyczach pracowało 170 osób. Po uruchomieniu produkcji w nowej hali zapotrzebowanie na pracowników wzrośnie o dodatkowe 250 osób. Szanse na znalezienie zatrudnienia mają nie tylko wykwalifikowani pracownicy, ale także osoby, które do tej pory nie miały szansy na zdobycie doświadczenia zawodowego. Firma organizuje dla nowozatrudnionych wewnętrzne szkolenia, na których można zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy oraz zdobyć niezbędne umiejętności.

DSC 3164

Udostępnij